Stok, Fysiotherapiepraktijk

ALGEMENE FYSIOTHERAPIE

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen nu nog op voorschrift van een arts. Dat kan de huisarts zijn, een specialist of een bedrijfsarts. Vanaf 2006 is fysiotherapie voor iedereen vrij toegankelijk. De fysiotherapeut is bij uitstek de specialist in beweging.
Fysiotherapiebehandeling kan toegepast worden bij verschillende klachten, als bijvoorbeeld pijnklachten, bewegingsbeperkingen en spierzwakte.
Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rug- en nekpijn en problemen met ander gewrichten.

Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken, operaties of na en tijdens ziekte.
Ook kan fysiotherapie een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van klachten bij houding en bewegingen.
Binnen de fysiotherapie zijn er veel specialisaties ontwikkeld. Daarbij zijn bepaalde deelgebieden van de behandeling of voor bepaalde categorie patiënten behandelmethoden ontwikkeld aan de hand van steeds nieuwe inzichten.

Stok, Fysiotherapiepraktijk
Stokhorsterweg 1
7071 DD Ulft

T: 0315-681126
W: http://www.fysiostok.nl/
E: info@fysiostok.nl