Op bezoek bij Lentink Metaalwaren

Op bezoek bij Lentink Metaalwaren – (30 jan 2017)

De mens staat centraal

Op de tweede netwerkavond van het seizoen 2016-2017 waren we te gast bij Lentink Metaalwaren aan de Gesinkkampstraat in Varsseveld. Rond 18.30 uur waren de meeste gasten aanwezig en heette Aloys Harmsen, als voorzitter van het Zakelijk Sportnetwerk Oost, iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom aan een drietal leden van het bestuur van SDOUC, gastspreekster mevr. Ceril Katuin en de directeur van Lentink Metaalwaren, de heer Daniël Lentink. Hij kreeg meteen een compliment als districtswinnaar “Metaalunie Smart Manufacturing Award“.

Lentink: metaalproductie anno 2017

Nadat Aloys het programma van deze avond nog even doornam, was het woord aan Daniël Lentink. Met behulp van een powerpoint presentatie vertelde hij enthousiast over zijn bedrijf vanuit de historie en waar Lentink als onderneming nu voor staat en wat het bedrijf met zijn mensen de klanten te bieden heeft. Veel mensen hebben geen helder beeld van wat metaalproductie anno 2017 inhoud: een schone onderneming met op de mens afgestemde werkplekken in combinatie met excellente machines. De kernactiviteiten bestaan o.a. uit persen, dieptrekken, ponsen, laseren en kanten van plaatdelen. Ook plaatassemblage, poedercoaten en eindmontage behoren hierbij. In Europa is Lentink de grootste toeleverancier van CV-ketel behuizing. Dat de mens bij Lentink centraal staat blijkt wel uit de extra voorzieningen die gemaakt zijn voor het personeel, de vele cursussen die gegeven worden om op een hoger niveau te komen, waardoor hun flexibiliteit en snelheid van omschakelen in het bedrijf wordt vergroot.

De IJsselweide Cup

Omdat mevr. Sandy Span door ziekte was verhinderd werd het programmapunt m.b.t. het internationale toernooi om “De IJselweide Cup” door Daniël kort toegelicht. Zijn bedrijf blijft ook dit jaar hoofdsponsor van de jeugd van SDOUC en ook het toernooi om de “IJsselweide Cup” kan op zijn steun rekenen. Dit toernooi dat in samenwerking met de v.v. Gendringen wordt georganiseerd met behulp van heel veel vrijwilligers krijgt een steeds groter aanzien in de regio. Daniël spoort de aanwezige businessclubleden aan om ook dit jaar hun steun en medewerking te verlenen.

Aloys dankt Daniël Lentink voor zijn gastvrijheid en voor zijn prima uitleg over Lentink Metaalwaren door middel van een fles speciale “Award“-wijn en bloemen.

AutismeAandacht

Vervolgens krijgt Ceril Katuin het woord en zij houdt een presentatie over autisme. Met haar bedrijf “AutismeAandacht” wil zij mensen laten zien wat autisme is en hoe je iemand met autisme de ruimte kunt geven om zich te ontwikkelen binnen onze samenleving. Zij geeft presentaties en voorlichting over autisme aan kinderdagverblijven, sportclubs en scholen. ‘Autisme en Sport‘ is één van de belangrijkste pijlers in haar bedrijf. Jongeren met autisme willen ook meedoen, erbij horen en meesporten.

Als je niet weet wat autisme precies inhoudt, is het lastig om mensen met autisme te begrijpen. Het vraagt aandacht en tijd om de juiste ‘aansluiting’ te maken. Kwaliteiten en talenten van mensen met autisme worden door begrip en juiste benadering gestimuleerd en ontwikkeld. Daar heb je soms hulp en ondersteuning bij nodig.

Autisme loopt als een rode draad door het leven van Ceril. In 2004 kreeg hun oudste zoon de diagnose autisme. Als ouder ging ze lezen en zocht ze naar informatie. Hoe kon ze het leven voor hun zoon duidelijk maken en hoe kon ze hem het beste ondersteunen? Het was een hele zoektocht, waarbij ze als gezin veel hulp hebben gevraagd en gekregen.

Waardering door ZSNO

Dat het verhaal van Ceril aansloeg bleek wel uit de grote stilte en aandacht die de aanwezigen hadden. Omdat het Zakelijk Sportnetwerk elk jaar een aantal maatschappelijke doelen wil ondersteunen, mocht Ceril een bos bloemen en een cheque ter waarde van € 500,= in ontvangst nemen als een steuntje in de rug voor haar maatschappelijke inzet en betrokkenheid. Dit werd met een daverend applaus ondersteund.

Buffet

Hierna werd dankbaar gebruik gemaakt van het heerlijke buffet.

Vervolgens werden de aanwezigen in drie kleine groepen opgedeeld en rond geleid. Ze hebben Lentink leren kennen als een zeer schone en mooie onderneming, waar ‘we in de Achterhoek, trots op mogen zijn‘. Het was opvallend hoe Daniël tijdens de rondleiding enthousiast en gemakkelijk kon vertellen over productietechnieken bijv. het clinchen en dieptrekken van plaat als over de inkoop van tonnen staal. Dit getuigt van liefde voor het vak van werkvloer tot de top. Hij is zuinig op zijn personeel. Er is ook nauwelijks verloop. Leiding geven is niet nieuw voor hem, vanaf begin 2006 heeft Daniël de nodige ervaring opgedaan door nu de dagelijkse regie over de gehele onderneming te kunnen voeren.

Gezien het enthousiasme van de deelnemers kunnen wij allen terugkijken op een leerzame en zeer geslaagde avond.