Bouwvisie

Bouwvisie is een adviesbureau voor de bouwsector. De kern van het bedrijf is ontstaan uit ervaring in verschillende segmenten uit de bouwkolom: zowel bouwkundig als installatietechnisch. Deze combinatie aan ervaring is uniek en op pragmatische leest geschoold. Bouwvisie wil zich door kwaliteit blijven onderscheiden.

Het moet en kan anders in de bouwsector!
Bouwvisie wil hier invulling aan geven door bij de advisering de opdrachtgever, een particulier of bedrijf, centraal te stellen. De veiligheid, de gezondheid, de energiebesparing, het binnenklimaat en het comfort zijn het uitgangspunt bij elk adviestraject. In de praktijk worden te vaak de uitgangspunten aan de aanbodzijde (bouwer of ontwikkelaar) centraal gesteld. Maar als een bewoner zich behaaglijk voelt en veel comfort ervaart, zal hij er graag (willen) wonen. Een medewerker van een bedrijf met een gezond en aangenaam binnenklimaat zal productiever zijn.

Dit moet en kan anders in de nog steeds traditionele bouwsector. Bouwvisie is de juiste partner voor programma`s van eisen, duurzaamheidsconcepten, bouwbesluit berekeningen, bouwfysica, installatie advies, energielabels, Stabu bestekken en bouwinspecties.

Bouwvisie
DRU Industriepark
Emailleplein 34
7071 AZ Ulft

T: 0315-641830
W: http://www.bouwvisie-advies.nl/
E: info@bouwvisie-advies.nl